โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
หมู่ที่ 11 บ้านหนองหญ้าแพรก  ตำบลดอนหัน  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง