โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
หมู่ที่ 11 บ้านหนองหญ้าแพรก  ตำบลดอนหัน  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 22927
Page Views 24476
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง
2 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า บ้านฝาง บ้านฝาง
3 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา บ้านฝาง บ้านฝาง
4 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา บ้านฝาง บ้านฝาง (043) 377412
5 โรงเรียนฝางวิทยายน บ้านฝาง บ้านฝาง
6 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง บ้านฝาง บ้านฝาง
7 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร บ้านเหล่า บ้านฝาง
8 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา บ้านเหล่า บ้านฝาง
9 โรงเรียนบ้านค้อ บ้านเหล่า บ้านฝาง
10 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี บ้านเหล่า บ้านฝาง
11 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สาขาบ้านเหล่า บ้านเหล่า บ้านฝาง
12 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ บ้านเหล่า บ้านฝาง
13 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม บ้านเหล่า บ้านฝาง
14 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม บ้านเหล่า บ้านฝาง
15 โรงเรียนบ้านวังโพน ป่ามะนาว บ้านฝาง
16 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ป่ามะนาว บ้านฝาง
17 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ป่ามะนาว บ้านฝาง
18 โรงเรียนบ้านหนองคลอง ป่ามะนาว บ้านฝาง
19 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง ป่ามะนาว บ้านฝาง
20 โรงเรียนหินกองวิทยา ป่ามะนาว บ้านฝาง
21 โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
22 โรงเรียนบ้านป่าหวาย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
23 โรงเรียนบ้านโสกแต้ ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
24 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
25 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง
26 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ หนองบัว บ้านฝาง
27 โรงเรียนบ้านบะยาว หนองบัว บ้านฝาง
28 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ หนองบัว บ้านฝาง 0868522759(ผอ.)
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว บ้านฝาง
30 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร โคกงาม บ้านฝาง
31 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง โคกงาม บ้านฝาง
32 โรงเรียนบ้านโนนค้อ โคกงาม บ้านฝาง
33 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง โคกงาม บ้านฝาง
34 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร โนนฆ้อง บ้านฝาง
35 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม โนนฆ้อง บ้านฝาง 043451279
36 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 โนนฆ้อง บ้านฝาง 043260540
37 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง โนนฆ้อง บ้านฝาง
38 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ โนนฆ้อง บ้านฝาง
39 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง โนนฆ้อง บ้านฝาง
40 โรงเรียนบ้านขามป้อมสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86 ขามป้อม พระยืน
41 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน ขามป้อม พระยืน
42 โรงเรียนบ้านบ่อแก ขามป้อม พระยืน
43 โรงเรียนบ้านชาด ขามป้อม พระยืน
44 โรงเรียนบ้านดงกลาง บ้านโต้น พระยืน
45 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ บ้านโต้น พระยืน
46 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม บ้านโต้น พระยืน
47 โรงเรียนบ้านดงเก่า บ้านโต้น พระยืน
48 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา บ้านโต้น พระยืน
49 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ บ้านโต้น พระยืน 0810585055
50 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท พระบุ พระยืน
51 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย พระบุ พระยืน
52 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พระยืน พระยืน
53 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู พระยืน พระยืน
54 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน พระยืน พระยืน
55 โรงเรียนบ้านนาล้อม พระยืน พระยืน
56 โรงเรียนบ้านป่าส่าน พระยืน พระยืน
57 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ พระยืน พระยืน
58 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ พระยืน พระยืน
59 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ พระยืน พระยืน
60 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล หนองแวง พระยืน
61 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หนองแวง พระยืน
62 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองแวง พระยืน
63 โรงเรียนบ้านหัวบึงหัวสระ ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
64 โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
65 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
66 โรงเรียนบ้านดอนช้าง ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
67 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี ดอนช้าง เมืองขอนแก่น
68 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
69 โรงเรียนบ้านสว่างมรรคา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
70 โรงเรียนบ้านโนนเขวา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
71 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ดอนหัน เมืองขอนแก่น
72 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ ดอนหัน เมืองขอนแก่น
73 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง ดอนหัน เมืองขอนแก่น
74 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น ดอนหัน เมืองขอนแก่น
75 โรงเรียนบ้านหลุบหญ้าคา ดอนหัน เมืองขอนแก่น
76 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร ดอนหัน เมืองขอนแก่น
77 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) ท่าพระ เมืองขอนแก่น
78 โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ท่าพระ เมืองขอนแก่น 0894223043
79 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ท่าพระ เมืองขอนแก่น
80 โรงเรียนท่าพระวิทยายน ท่าพระ เมืองขอนแก่น
81 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ท่าพระ เมืองขอนแก่น
82 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ท่าพระ เมืองขอนแก่น
83 โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา ท่าพระ เมืองขอนแก่น
84 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ท่าพระ เมืองขอนแก่น 043263009
85 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) ท่าพระ เมืองขอนแก่น 043261323
86 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น บึงเนียม เมืองขอนแก่น
87 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา บึงเนียม เมืองขอนแก่น
88 โรงเรียนบ้านบึงฉิม บึงเนียม เมืองขอนแก่น
89 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 บึงเนียม เมืองขอนแก่น
90 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ บึงเนียม เมืองขอนแก่น
91 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ บึงเนียม เมืองขอนแก่น
92 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
93 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
94 โรงเรียนบ้านโนนลาน บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
95 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
96 โรงเรียนบ้านตอกแป้น บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
97 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
98 โรงเรียนบ้านโนนเรือง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
99 โรงเรียนบ้านหนองปอ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
100 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย บ้านค้อ เมืองขอนแก่น
101 โรงเรียนอนุบาลสวัสดี บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
102 โรงเรียนบ้านแดงน้อย บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น 043-382719
103 โรงเรียนบ้านกุดนางทุย บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
104 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
105 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
106 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
107 โรงเรียนนครขอนแก่น บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
108 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น
109 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ใจ บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
110 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
111 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
112 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
113 โรงเรียนบ้านทองหลาง บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
114 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
115 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
116 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
117 โรงเรียนบ้านหนองคู บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
118 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม บ้านหว้า เมืองขอนแก่น
119 โรงเรียนญาณไพศาลวิทยา บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
120 โรงเรียนอนุบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
121 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
122 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
123 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
124 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
125 โรงเรียนบ้านหนองโจด บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
126 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
127 โรงเรียนบ้านกอก บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
128 โรงเรียนอนุบาลกุลสตรี บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
129 โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
130 โรงเรียนบ้านเป็ด บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
131 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย พระลับ เมืองขอนแก่น
132 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย พระลับ เมืองขอนแก่น
133 โรงเรียนอานันทนวิทยา พระลับ เมืองขอนแก่น
134 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) พระลับ เมืองขอนแก่น
135 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย พระลับ เมืองขอนแก่น 043-466579
136 โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา พระลับ เมืองขอนแก่น
137 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 พระลับ เมืองขอนแก่น
138 โรงเรียนบ้านหนองหิน ศิลา เมืองขอนแก่น
139 โรงเรียนอนุบาลเบญจพร ศิลา เมืองขอนแก่น
140 โรงเรียนบ้านดงพอง ศิลา เมืองขอนแก่น
141 โรงเรียนบ้านศิลา ศิลา เมืองขอนแก่น
142 โรงเรียนอนุบาลกัลยาณี ศิลา เมืองขอนแก่น
143 โรงเรียนบ้านโกทา ศิลา เมืองขอนแก่น
144 โรงเรียนอนุบาลเรือนแก้ว ศิลา เมืองขอนแก่น
145 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ศิลา เมืองขอนแก่น
146 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ศิลา เมืองขอนแก่น
147 โรงเรียนขามแก่นนคร ศิลา เมืองขอนแก่น
148 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง ศิลา เมืองขอนแก่น
149 โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ ศิลา เมืองขอนแก่น
150 โรงเรียนอนุบาลค่ายศรีพัชรินทร์ ศิลา เมืองขอนแก่น
151 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ศิลา เมืองขอนแก่น
152 โรงเรียนบ้านดอนยาง ศิลา เมืองขอนแก่น
153 โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง ศิลา เมืองขอนแก่น
154 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร ศิลา เมืองขอนแก่น
155 โรงเรียนอนุบาลราตรี ศิลา เมืองขอนแก่น
156 โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ ศิลา เมืองขอนแก่น
157 โรงเรียนบ้านเต่านอ ศิลา เมืองขอนแก่น
158 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สาวะถี เมืองขอนแก่น 043-448382-3
159 โรงเรียนบ้านงิ้ว สาวะถี เมืองขอนแก่น
160 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สาวะถี เมืองขอนแก่น
161 โรงเรียนบ้านสาวะถี สาวะถี เมืองขอนแก่น
162 โรงเรียนบ้านหนองปิง สาวะถี เมืองขอนแก่น
163 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สาวะถี เมืองขอนแก่น
164 โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง สาวะถี เมืองขอนแก่น
165 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สาวะถี เมืองขอนแก่น
166 โรงเรียนบ้านโนนกู่ สาวะถี เมืองขอนแก่น
167 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สาวะถี เมืองขอนแก่น
168 โรงเรียนบ้านหินขาว สาวะถี เมืองขอนแก่น
169 โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง สำราญ เมืองขอนแก่น
170 โรงเรียนบ้านอัมพวัน สำราญ เมืองขอนแก่น
171 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สำราญ เมืองขอนแก่น
172 โรงเรียนบ้านโนนแต้ สำราญ เมืองขอนแก่น
173 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สำราญ เมืองขอนแก่น
174 โรงเรียนบ้านนาเพียง สำราญ เมืองขอนแก่น
175 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สำราญ เมืองขอนแก่น
176 โรงเรียนบ้านไก่นา สำราญ เมืองขอนแก่น
177 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ หนองตูม เมืองขอนแก่น
178 โรงเรียนบ้านโคกท่า หนองตูม เมืองขอนแก่น
179 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม หนองตูม เมืองขอนแก่น
180 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย หนองตูม เมืองขอนแก่น
181 โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย หนองตูม เมืองขอนแก่น
182 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
183 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
184 โรงเรียนบ้านดอนบม เมืองเก่า เมืองขอนแก่น 043-916015
185 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
186 โรงเรียนบ้านสะอาด เมืองเก่า เมืองขอนแก่น 043258036
187 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก เมืองเก่า เมืองขอนแก่น
188 โรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
189 โรงเรียนบ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
190 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
191 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น
192 โรงเรียนบ้านเลิง โคกสี เมืองขอนแก่น
193 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ โคกสี เมืองขอนแก่น
194 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว โคกสี เมืองขอนแก่น
195 โรงเรียนบ้านโคกแปะ โคกสี เมืองขอนแก่น
196 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง โคกสี เมืองขอนแก่น 043-260447
197 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต โคกสี เมืองขอนแก่น 043260669
198 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม โคกสี เมืองขอนแก่น
199 โรงเรียนบ้านยางหย่อง โคกสี เมืองขอนแก่น
200 โรงเรียนบ้านบึงแก โนนท่อน เมืองขอนแก่น
201 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ โนนท่อน เมืองขอนแก่น
202 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง โนนท่อน เมืองขอนแก่น
203 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โนนท่อน เมืองขอนแก่น
204 โรงเรียนบ้านคำบอน โนนท่อน เมืองขอนแก่น
205 โรงเรียนกัลยาณวัตร ในเมือง เมืองขอนแก่น
206 โรงเรียนอนุบาลวรานุช ในเมือง เมืองขอนแก่น
207 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
208 โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา ในเมือง เมืองขอนแก่น 043243380
209 โรงเรียนสนามบิน ในเมือง เมืองขอนแก่น
210 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น 043-239768
211 โรงเรียนราษฎร์อุทิศศึกษา ในเมือง เมืองขอนแก่น
212 โรงเรียนพัฒนาเด็ก ในเมือง เมืองขอนแก่น
213 โรงเรียนอนุบาลรัตนมาลี ในเมือง เมืองขอนแก่น
214 โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
215 โรงเรียนอนุบาลปิยวดี ในเมือง เมืองขอนแก่น
216 โรงเรียนอนุบาลเคหะขุมชนขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
217 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ในเมือง เมืองขอนแก่น
218 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเมือง เมืองขอนแก่น 043224446
219 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในเมือง เมืองขอนแก่น
220 โรงเรียนอนุบาลสุรัสวดี (อนุบาลสงเคราะห์นิยมวิทยา) ในเมือง เมืองขอนแก่น
221 โรงเรียนอนุบาลภัทรพร ในเมือง เมืองขอนแก่น
222 โรงเรียนอนุบาลพระกิตติคุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
223 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม ในเมือง เมืองขอนแก่น
224 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ในเมือง เมืองขอนแก่น
225 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ในเมือง เมืองขอนแก่น
226 โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น
227 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในเมือง เมืองขอนแก่น
228 โรงเรียนอนุบาลสวนสน ในเมือง เมืองขอนแก่น
229 โรงเรียนอนุบาลมณีอนุสรณ์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
230 โรงเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ในเมือง เมืองขอนแก่น 043227120
231 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา ในเมือง เมืองขอนแก่น
232 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน ในเมือง เมืองขอนแก่น 043-242900 โทรสาร 043-237418
233 โรงเรียนอนุบาลดวงดาว ในเมือง เมืองขอนแก่น
234 โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร ในเมือง เมืองขอนแก่น
235 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น 043-221463